Hut bể phốt _ Hà Nội

Giới Thiệu: Hút Bể Phốt Tại Hà Đông

Hút Bể Phốt Tại Hà Đông

hut be phot

Hà Đông là một quận thuộc thủ đô Hà Nội, nằm bên bờ sông Nhuệ và sông Đáy, cách trung tâm Hà Nội 12 km về phía Tây Nam. Hà Đông là nơi đặt trụ sở một số cơ quan hành chính cấp thành phố của thủ đô Hà Nội. Hà Đông vốn là một vùng đất giàu truyền thống văn hóa và hiện nay là một trong những địa phương có tốc độ phát triển nhanh nhất của Hà Nội,Hà Đông là 16 km², dân số 9,6 vạn người,với diện tích như cũ, còn số dân là 228.715 nhân khẩu.