Hut bể phốt _ Hà Nội

Giới Thiệu: Hút Bể Phốt Tại Huyện Bình Xuyên

Hút Bể Phốt Tại Huyện Bình Xuyên

hut bun thai

Bình Xuyên nguyên thủy là ấp Bình Xuyên thuộc làng Chánh Hưng, huyện Nhà Bè, Sài Gòn. Kể từ năm 1945, danh xưng “Bình Xuyên” có diện tích tự nhiên 14.847,31ha và dân số năm 2010 theo thống kê là 111.252 người.Bình Xuyên có 13 đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn: hút bể phốt :Thị trấn Hương Canh (huyện lỵ), thị trấn Thanh Lãng, Gia Khánh và các xã: Đạo Đức, Tam Hợp, Hương Sơn, Trung Mỹ, Sơn Lôi, Quất Lưu, Phú Xuân, Bá Hiến, Tân Phong, Thiện Kế.