Hut bể phốt _ Hà Nội

Giới Thiệu: Hút Bể Phốt Tại Lương Tài

Hút Bể Phốt Tại Lương Tài

hut be phot tai luong tai

Huyện có địa hình đồng bằng. Sông Thái Bình chảy qua phía đông huyện. Kinh tế huyện thuần nông, chuyên trồng lúa, ngô, cây ăn quả, hoa màu, dâu nuôi tằm, chăn nuôi bò, gia cầm. Nghề thủ công truyền thống là dệt lụa, đúc đồng.Về giao thông, huyện có đường liên tỉnh chạy qua.Lương Tài có các trường khá nổi tiếng trong tỉnh như Trường THPT Lương Tài số 1.