Hut bể phốt _ Hà Nội

Giới Thiệu: Hút Bể Phốt Tại Yên Phong

Hút Bể Phốt Tại Yên Phong

hut be phot tai yen phong

Yên Phong là một huyện ở phía tây Bắc tỉnh Bắc Ninh. Đây là một huyện nằm ven sông Cầu với nhiều làng quan họ đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới phi vật thể.Yên Phong nằm ở phía tây bắc tỉnh Bắc Ninh. phía đông huyện giáp với thành phố Bắc Ninh. phía đông Nam huyện giáp với thị xã Từ Sơn. phía bắc huyện là sông Cầu, Qua bên kia sông là các huyện Hiệp Hòa và Việt Yên của tỉnh Bắc Giang.