Hut bể phốt _ Hà Nội

Giới Thiệu: Hút Bể Phốt Tại Cầu Giấy

Hút Bể Phốt Tại Cầu Giấy

hut-be-phot-tai-cau-giay

Khi thành lập, quận Cầu Giấy hợp bởi 4 thị trấn: Nghĩa Đô, Nghĩa Tân, Mai Dịch, Cầu Giấy và 3 xã: Dịch Vọng, Yên Hòa, Trung Hòa thuộc huyện Từ Liêm. Vì trùng tên với quận nên thị trấn Cầu Giấy phải đổi tên thành phường Quan Hoa.Quận có diện tích 12,04 km², bao gồm gồm 8 phường., thành lập phường Dịch Vọng Hậu trên cơ sở điều chỉnh 52,88 ha diện tích tự nhiên và 8.684 nhân khẩu của phường Quan Hoa, điều chỉnh 94,84 ha diện tích tự nhiên và 11.281 nhân khẩu của phường.