Hut bể phốt _ Hà Nội

Giới Thiệu: Hút Bể Phốt Tại Hoài Đức

Hút Bể Phốt Tại Hoài Đức

hut be phot

Địa danh Hoài Đức đã xuấ hiện từ lâu. Theo sách “Việt sử thông giám cương mục” thì tên gọi Hoài Đức có từ năm 622 đời Đường, niên hiệu Vũ Đức do huyện Tống Bình tách ra làm 2 huyện: Giao Chỉ và Hoài Đức. Trải qua các thời kỳ lịch sử, tên gọi và địa giới của Hoài Đức biến đổi nhiều lần.