Hut bể phốt _ Hà Nội

Giới Thiệu: Hút Bể Phốt Tại Từ Liêm

Hút Bể Phốt Tại Từ Liêm

hut-be-phot-tai-tu-liem

Từ Liêm là một huyện cũ của Hà Nội, trước khi Hà Tây được sáp nhập vào Hà Nội, huyện Từ Liêm nằm về phía Tây của thủ đô, nhưng hiện hay thì dường như nằm ở trung tâm của Hà Nội mở rộng. Cuối năm 2013, huyện Từ Liêm được chia tách để thành lập hai quận mới của Hà Nội là Bắc Từ Liêm,Từ Liêm có dân số hơn 319.000 người, diện tích hơn 4.335 ha, mật độ dân số 7.377 người/km2.Địa giới của quận được xác định ranh giới phần đất phía bắc của huyện Từ Liêm.