Hut bể phốt _ Hà Nội

Giới Thiệu: Hút Bể Phốt Tại Huyện Cẩm Giàng

Hút Bể Phốt Tại Huyện Cẩm Giàng

tải xuống

Diện tích 108,95 km² và dân số 121.935 người[1].Phía Bắc giáp tỉnh Bắc Ninh, phía Tây giáp huyện Bình Giang, phía Nam giáp huyện Bình Giang và huyện Gia Lộc, phía Đông giáp huyệnNam Sách và thành phố Hải Dương cùng tỉnh.Huyện Cẩm Giàng có vị trí địa lý, giao thông thuận lợi (quốc lộ 5A và đường sắt Hà Nội-Hải Phòng chạy qua)Huyện đang xúc tiến xây dựng khu công nghiệp Phúc Điền, Tân Trường, Đại An và có một số nhà máy lớn như Công ty giày Cẩm Bình