Hut bể phốt _ Hà Nội

Giới Thiệu: Hút Bể Phốt Tại Huyện Thái Thụy

Hút Bể Phốt Tại Huyện Thái Thụy

dich-vu-hut-be-phot

Thái Thụy là một huyện ở phía Đông tỉnh Thái Bình. Huyện lỵ là thị trấn Diêm Điền. Huyện thành lập từ ngày 17 tháng 6 năm1969 do hợp nhất 2 huyện Thái Ninh với Thụy Anh.Diện tích: 256,83km².Dân số: 267.012(năm 2009)Mật độ dân số: 1.040 người/km²