Hut bể phốt _ Hà Nội

Giới Thiệu: Hút Bể Phốt Tại Võ Nhai

Hút Bể Phốt Tại Võ Nhai

Những điều bạn cần biết

Võ Nhai là một huyện miền núi phía đông bắc tỉnh Thái Nguyên. Đây là huyện có diện tích lớn nhất và có mật độ dân số tháp nhất trong tỉnh.huyện Võ Nhai có 18 xã: Bình Long, Cúc Đường, Dân Tiến, Hòa Bình, La Hiên, Lâu Thượng, Liên Minh, Nghinh Tường, Phú Thượng, Phương Giao, Quang Sơn, Sảng Mộc, Tân Long, Thần Sa, Thượng