Hut bể phốt _ Hà Nội

Giới Thiệu: Nạo Vét Cống Tại Hưng Yên

Nạo Vét Cống Tại Hưng Yên

hut be phot

Hiện nay có những con mưa lớn đang đổ xuống bất ngờ trong mua hè năm nay kèm theo các vấn đề không hề nghiêm trong như tắc đường,tắc cống,ngập úng..nước ngập sau có thể dẫn đến sụp nở.Để chung tay cùng cộng đồng Thực trạng hiện nay là các loại chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt như đất, cát đều được thải ra bên ngoài qua các hệ thống đường cống.